Thời gian biểu 1 ngày ở trường của bé

06/01/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi

Thời gian biểu 1 ngày của bé.

Thêi gian biÓu
 Thời gian Nội dung hoạt động  7h15 – 8h30Đón trẻ – hoạt động tự chọn  8h30 – 9h10 Thể dục sáng – điểm danh – hoạt động chung 9h10 – 9h30  Hoạt động ngoài trời 9h30 – 10h10Hoạt động góc   10h10 – 11h30 Vệ sinh – Ăn trưa 11h30 – 14h30 Ngủ trưa 14h30 – 15h50 Vệ sinh – vận động nhẹ – ăn chiều  15h50 – 16h30 Hoạt động chiều 16h30 – 17h Vệ sinh – Hoạt động tự chọn - Trả trẻ  

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này